استعفای مسئول شهرسازی و روابط بین‌الملل شهر بروکسل

۲۹ خرداد ۱۴۰۲

استعفایی با پیامهایی بزرگ و روشن

هم‌میهنان،
استعفای مسئول شهرسازی و روابط بین‌الملل شهر بروکسل به واسطه نقش‌اش در دعوت و میزبانی از علیرضا زاکانی، شهردار بسیجی و سرکوبگر تهران، دو پیام روشن دارد:
نخست اینکه هزینه مماشات با جمهوری اسلامی افزایش یافته است و اروپا و جهان آزاد دیگر به دشواری پذیرای تبهکارانی خواهند بود که بیش از چهار دهه است بر ایران حکم می‌رانند. و دوم اینکه ایرانیان خارج از کشور نقش و موقعیت بایسته خود در مسیر انقلاب ملی را دریافته‌اند و پا به پای مردم ایران تا سپیده‌دم آزادی میهن خواهند جنگید. همرزمان و دوستان جبهه هفت آبان در این راستا تمام تلاش خود را کرده و می‌کنند. همچنانکه خانم دکتر دریا صفایی اعلام کردند، فعالیت‌ها در این باره همچنان تداوم دارد و تلاش می‌شود وزیر خارجه بلژیک نیز در همین راستا ناچار به پاسخگویی شود.
دیگربار اشاره می‌شود که مهم، پیامی است که از این اقدام به گوش مقامات کشورهای اروپایی می‌رسد: دوران آنکه کنار دولتمردان جمهوری اسلامی عکس بگیرید گذشته است. انقلاب در ایران را باور کنید. سمت درست تاریخ را انتخاب کنید و کنار ملت ایران بایستید.

جبهه هفت آبان،
۲۹ خرداد ۲۵۸۲ ایرانی (۱۴۰۲ هجری)

استعفای مسئول شهرسازی و روابط بین‌الملل بروکسل به واسطه نقش‌اش در دعوت و میزبانی از علیرضا زاکانی، شهردار بسیجی و سرکوبگر تهران، این پیام را دارد که هزینه مماشات با جمهوری اسلامی افزایش یافته است. همرزمان و دوستان جبهه ۷ آبان در این راستا تمام تلاش خود را کرده و می‌کنند و همچنانکه خانم دکتر دریا صفایی اعلام کردند، فعالیت‌ها در این باره همچنان تداوم دارد و تلاش می‌شود وزیر خارجه بلژیک نیز در همین راستا ناچار به پاسخگویی شود.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲