بیانیه تحلیلی جبهه هفتم آبان درباره منشور همبستگی

۲۰ اسفند ۱۴۰۱

بیانیه تحلیلی جبهه هفتم آبان درباره منشور همبستگی

گریز آشکار متن از توجه به یگانگی ملی و همبستگی ملت ایران بایسته تاسف فراوان است. عبارت “ملت ایران” حتی یک بار هم در این منشور دیده نمی‌شود و جای تمامیت ارضی نیز، که یک اصطلاح حقوقی جا افتاده است، در این منشور خالی است.

همچنان که نمی‌توان عدم تبعیض را مشروط به اصل دیگری دانست، یکپارچگی سرزمینی نیز مشروط به هیچ اصل دیگری نیست. اما به‌نظر می‌رسد که نویسندگان این منشور یکپارچگی سرزمینی ایران را تنها به شکل مشروط به‌رسمیت می‌شناسند، امری که نگران‌کننده و از نظر ما کاملا مردود است.

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲