بیانیه تحلیلی جبهه هفتم آبان درباره منشور همبستگی

۲۰ اسفند ۱۴۰۱

بیانیه تحلیلی جبهه هفتم آبان درباره منشور همبستگی

گریز آشکار متن از توجه به یگانگی ملی و همبستگی ملت ایران بایسته تاسف فراوان است. عبارت “ملت ایران” حتی یک بار هم در این منشور دیده نمی‌شود و جای تمامیت ارضی نیز، که یک اصطلاح حقوقی جا افتاده است، در این منشور خالی است.

همچنان که نمی‌توان عدم تبعیض را مشروط به اصل دیگری دانست، یکپارچگی سرزمینی نیز مشروط به هیچ اصل دیگری نیست. اما به‌نظر می‌رسد که نویسندگان این منشور یکپارچگی سرزمینی ایران را تنها به شکل مشروط به‌رسمیت می‌شناسند، امری که نگران‌کننده و از نظر ما کاملا مردود است.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲