قدردانی از پس‌گرفتنه‌شدن نامه علیه تمامیت ارضی ایران

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

جبهه ۷ آبان از اقدام وزیر اطلاعات اسراییل برای پس‌گرفته‌شدن نامه نمایندگان مجلس اسراییل علیه تمامیت ارضی ایران قدردانی میکند.

بدون اقدامات شاهزاده رضاپهلوی، اپوزیسیون ملی و ایرانیان یهودی، این پیروزی ممکن نبود. برخلاف ج ا، اپوزیسیون ملی و رهبری آن حافظ منافع و امنیت ملی ایران است.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲