جایزه صلح نوبل در دفاع از خیزش بزرگ ملت ایران!

۱۵ مهر ۱۴۰۲

جایزه صلح نوبل به جنیش ملی ایران تعلق گرفت!

هم میهنان،

مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل امسال با این واژگان آغاز شد: زن، زندگی، آزادی. خیزش ملت ایران در سال گذشته آنچنان جهانیان را به ستایش برانگیخته که بردن جایزه نوبل توسط یک زن کنشگر ایرانی کاملا قابل انتظار بود. این جایزه امسال در دفاع از انقلاب ملت بزرگ ایران به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، تعلق گرفت.

بدون غزاله ها، مجیدرضاها، سیاوش ها، نیکاها، کیان ها و حدیث ها، بردن جایزه صلح نوبل امکان پدیر نبود. برندگان واقعی این جایزه تک تک ایرانیانی هستند که در خیزش ملی ۱۴۰۱ به خیابان ها آندند.

انقلاب ملی ایران، در امتداد قیام دی ۹۶ و آبان ۹۸، خواهان پایان دادن به حکومت دینی و براندازی کامل جمهوری اسلامی است. جایزه صلح نوبل امسال نیز باید در خدمت این گفتمان و برپایی یک دموکراسی سکولار قرار گیرد.

 

جبهه هفت آبان

۱۵ مهر ۲۵۹۲ ایرانی ( ۱۴۰۲ هجری)

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲