جایزه صلح نوبل در دفاع از خیزش بزرگ ملت ایران!

۱۵ مهر ۱۴۰۲

جایزه صلح نوبل به جنیش ملی ایران تعلق گرفت!

هم میهنان،

مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل امسال با این واژگان آغاز شد: زن، زندگی، آزادی. خیزش ملت ایران در سال گذشته آنچنان جهانیان را به ستایش برانگیخته که بردن جایزه نوبل توسط یک زن کنشگر ایرانی کاملا قابل انتظار بود. این جایزه امسال در دفاع از انقلاب ملت بزرگ ایران به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، تعلق گرفت.

بدون غزاله ها، مجیدرضاها، سیاوش ها، نیکاها، کیان ها و حدیث ها، بردن جایزه صلح نوبل امکان پدیر نبود. برندگان واقعی این جایزه تک تک ایرانیانی هستند که در خیزش ملی ۱۴۰۱ به خیابان ها آندند.

انقلاب ملی ایران، در امتداد قیام دی ۹۶ و آبان ۹۸، خواهان پایان دادن به حکومت دینی و براندازی کامل جمهوری اسلامی است. جایزه صلح نوبل امسال نیز باید در خدمت این گفتمان و برپایی یک دموکراسی سکولار قرار گیرد.

 

جبهه هفت آبان

۱۵ مهر ۲۵۹۲ ایرانی ( ۱۴۰۲ هجری)

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲