جبهه هفت آبان نامه خصمانه ۳۲ نماینده مجلس اسراییل علیه یکپارچگی ایران را با قاطعیت تمام محکوم می‌کند!

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

جبهه هفت آبان نامه خصمانه ۳۲ نماینده مجلس اسراییل علیه یکپارچگی ایران را با قاطعیت تمام محکوم می‌کند!

نامه ۳۲ تن از نمایندگان مجلس اسرائیل در رابطه با آنچه که خود آن را “اقلیت آذری” نامیده‌اند نمونه آشکاری از اقدام علیه موجودیت ایران بوده و بهت و انزجار ملت ایران را برانگیخته است. جبهه هفت آبان این نامه را، که یادآور گستاخی‌های صدام حسین است، اقدامی خصمانه علیه ملت ایران دانسته و آن را با قاطعیت تمام محکوم می‌کند. همچنین یادآوری می‌کند که نامه این نمایندگان در تناقض کامل با سخنان اخیر مقامات رسمی دولت اسراییل در رابطه با دوستی میان ‌دو ملت ایران و اسراییل است که در طی سفر شاهزاده رضا پهلوی اعلام شده بود.

ما همچنان تنش‌زدائی، رابطه دوستانه با همه کشورهای جهان و مبارزه با گفتمان‌های ارتجاعی همچون یهودستیزی را چشم‌انداز آینده ایرانی آزاد می‌دانیم، ولی به هیچ نیروی سیاسی یا کشوری اجازه سوءاستفاده از این پرنسیپ‌ها را در راستای نفرت‌پراکنی و ستیزه‌جویی با ملت ایران نمی‌دهیم.

در نامه این ۳۲ نماینده پارلمان اسراییل، کمک‌های جمهوری اسلامی به سازمان‌های تروریستی فلسطینی دلیلی برای اقدام علیه یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران عنوان شده است. در واقع، این نمایندگانْ دشمنی جمهوری اسلامی با اسراییل را می‌خواهند تبدیل به دشمنی اسراییل با ملت بزرگ ایران کنند. جبهه ۷ آبان ضمن غیرقابل قبول دانستن هر گونه دشمنی با ملت ایران، بار دیگر سیاست‌های اسراییل‌ستیزانه جمهوری اسلامی را خلاف منافع ملی و خطری برای امنیت ملی ایران دانسته و خواهان پایان‌یافتن آن است.

برای جبهه ۷ آبان حفاظت از منافع ملت ایران مبنای هر کنش و واکنش سیاسی است. در همین راستا بود که از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل و دوستی میان دو ملت ایران و اسراییل پشتیبانی کردیم و در همین راستا نیز اقدام خصمانه ۳۲ نماینده مجلس اسراییل را قاطعانه محکوم می‌کنیم.

جبهه هفت آبان،
دهم اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، ۲۵۸۲ ایرانی

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲