ادعاهای تجاوزگرانه در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی محکوم است!

۲۱ تیر ۱۴۰۲

جبهه هفت آبان بیانیه تجاوزگرانه روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی را به‌شدت محکوم می‌کند.

هم‌میهنان،
روز گذشته، روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بیانیه تجاوزگرانه‌ای در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی صادر کردند. در دی‌ماه سال گذشته نیز چین و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه مشترک مشابهی منتشر کرده بودند.
همراه‌شدن کشورهای بزرگی مانند روسیه و چین با ادعاهای گستاخانه شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی را نباید سطحی گرفت، چرا که وابستگی جمهوری اسلامی به چین و روسیه بیشتر از آن است که بتواند واکنشی جدی در مقابل این کشورها داشته باشد. بی‌عملی جمهوری اسلامی در قبال ادعاهای گستاخانه روسیه و چین در مورد جزایر سه‌گانه می‌تواند خطر همراهی دیگر کشورهای جهان با این ادعاهای تجاوزگرانه را در پی داشته باشد.

برای ملت ایران روشن است که سیاست‌های ضدایرانی جمهوری اسلامی اجازه چنین گستاخی‌هایی علیه تمامیت ارضی ایران را به کشورهای چین و روسیه، که رژیم جمهوری اسلامی آنها را شرکای راهبردی خود می‌خواند، داده است. سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی، بدون شک، بزرگترین خطر برای تمامیت ارضی و موجودیت ایران است. ملت ایران به‌خوبی دریافته که با ادامه حیات جمهوری اسلامی تهدیدها علیه ایران پیوسته بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.

جبهه هفت آبان بیانیه تجاوزگرانه مشترک روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی را به‌شدت محکوم می‌کند و مسئول چنین وضعیت حقارت‌بار و خطرناکی را رژیم جمهوری اسلامی می‌داند.

پاینده ایران،
جبهه هفت آبان
۲۱ تیر ۲۵۸۲ ایرانی (۱۴۰۲ هجری)

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲