فراخوان نامگذاری ۲۶خرداد، زادروز مجیدرضا رهنورد، به نام روز ملی شیروخورشید

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان نامگذاری ۲۶خرداد، زادروز مجیدرضا رهنورد، به نام روز ملی شیروخورشید

هم‌میهنان،
۲۶ خرداد، برابر با ۱۶ ژوئن، زادروز مجیدرضا رهنورد، یکی از قهرمانان انقلاب ملی ایران، است. قهرمانی که یاد بابک خرمدین، این اسطوره جاودانه نبرد با حکومت بیگانگان را برای جوانان ایرانی زنده کرد. اشغالگران ایران، پیش از سر به دار کردن مجیدرضا رهنورد، دستش را، از آن رو که نشان ملی شیروخورشید بر آن نقش بسته بود، شکستند، ولی او بابک‌وار گفت بر سر مزار من اندوه نپرورید و شادخواری کنید.
از این رو جبهه هفت آبان بپیشنهاد می‌کند زادروز مجیدرضا رهنورد، روز ملی نشان شیروخورشید نامیده شود.

جبهه هفت آبان، هفدهم اردیبهشت ۲۵۸۲ ایرانی (۱۴۰۲ هجری)

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲