به تخریب اپوزسیون پایان دهید!

۴ خرداد ۱۴۰۲

هم‌میهنان،

خیزش ملت ایران که ھشت ماه پیش آغاز شد، بدون یک ھمبستگی ملی نیرومند امکانپذیر نبود. انقلابی که فراز و نشیب خود را دارد و، بدون شک، به زودی دوران فراز خود را دوباره آغاز خواھد کرد.
اما وضعیت ھمبستگی در اپوزیسیون جمهوی اسلامی در ماه‌ھای اخیر چندان رضایتبخش نیست و تعارضات به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. شوربختانه، منطق انحصارطلبی و حذف، که در گروه منشور نیز حاکم بود، در روزھای گذشته ابعاد بسیار گسترده‌تری یافته و اکنون شاهد حملات گسترده نیروهای اپوزیسیون به نیروهای رقیب
هستیم. در این میان، تلاش‌های سازماندهی شده در راستای تخریب شاهزاده رضا پهلوی، که دارای گسترده‌ترین پایگاه اجتماعی در میان ایرانیان بوده و سرمایه‌ای ملی برای گذار از جمهوری اسلامی است، ابعاد شگفت‌آوری پیدا کرده است. این اقدامات تخریبی زمانی برای ما نگران‌کننده‌تر می‌شود که در جریان اخبار موثقی قرار داریم که سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به برخی کنشگران سیاسی در درون ایران پیشنهاد تخریب شاهزاده رضا پهلوی را در ازای ارائه حاشیه امنیتی برای فعالیت سیاسی آنان داده‌اند. ھدف از تخریب و حذف شاھزاده رضا
پھلوی حذف جریان ایرانگرا از شطرنج سیاسی ایران و زمین‌گیرکردن کامل اپوزیسیون است.
جبهه هفت آبان مخالف انحصارطلبی و حذف رقیبان سیاسی است و تخریب و ترور شخصیتی مخالفان جمھوری اسلامی را اقدامی غیردموکراتیک و در راستای تضعیف اپوزیسیون و ماندگاری نظام ضدایرانی جمهوری اسلامی می‌داند. مخالفان جمهوری اسلامی نباید فراموش کنند که با رفتن جمهوری اسلامی همه برنده‌اند و با ماندن جمهوری اسلامی همه بازنده.
اگر امروزه شرایط برای یک ائتلاف گسترده میان همه نیروهای اپوزیسیون فراهم نیست، دست کم باید تلاش کرد تا از سطح تنش‌ها کاست و شرایط را برای گفتگوهای شفاف و محترمانه میان احزاب و جریانات مختلف سیاسی، پیرامون اصول بنیادین تمامیت ارضی و برقراری یک دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر، فراهم کرد. باید به (ضد)فرهنگ توهین و تهمت پایان داد، موجودیت دیگر جریانات سیاسی را به رسمیت شناخت و تعیین نوع نظام دموکراتیک آینده را به ملت ایران سپرد. جبهه هفت آبان، همچنانکه در بیانیه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ خود زیر عنوان »فضای نقد، گفتگو و تفاهم به جای تخریب« اعلام کرده، بار دیگر تاکید می‌کند که «حملات سازماندهی‌شده و شخصی به چهره‌های مخالف» را «زمینه‌ساز بی‌اعتباری کل تلاش‌های اپوزیسیون و در راستای ماندگاری جمهوری اسلامی می‌داند و با آن مرزهای جدی و غیرقابل اغماضی دارد».

جبهه ھفت آبان، ۴ خرداد ٢۵٨٢ ایرانی (١۴٠٢ ھجری)

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲