شهران طبری: ما موافق فدرالیسم نیستیم

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

شهران طبری: ما موافق فدرالیسم نیستیم. فدرالیسم ربطی به ایران ندارد. ما هزاران سال است یک ملت هستیم. فدرالیسم به قدرت‌های خارجی اجازه خواهد داد که در این مملکت تنش ایجاد کنند و این برای کشور ما و توسعه آن بسیار زیان‌بخش است. اما عدم تمرکز سودمند است.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲