فراخوان برای خیزش علیه ترویسم شیمیایی رژیم

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

فراخوان برای خیزش علیه ترویسم شیمیایی رژیم

در سلسله اقدامات وحشت‌آفرین جمهوری اسلامی علیه شهروندان آزادیخواه ایران در جریان انقلاب زن زندگی آزادی، این بار دختران این سرزمین مورد حمله با گازهای شیمیایی قرار گرفته‌اند. شنائت و رذالت مندرج در این حملات به قدری ضد انسانی و غیر قابل باور است که علاوه بر وحشت عامدانه، رژیم می‌خواهد باعث سردرگمی در افکار عمومی این مردم شریف شده و از خلال ترکیب فضای ارعاب و سردرگمی برنامه‌ی از پاانداختن ملت ایران را تثبیت کند.
جبهه هفت آبان که به پاسداشت جان‌های از دست رفته‌ی این انفلاب اعلام موجودیت کرد، بر سر پیمان خویش با مردم حاضر و تا آخر ایستاده است. این جبهه از عموم مردم ایران و خانواده دانش آموزان دختر و پسر تقاضا دارد، مدارس را تا فراهم آمدن محیطی امن برای سرمایه‌های گرانبها و صاحبان اصلی ایران و آینده‌اش به تعطیلی بکشانند.

پاسخگو کردن مقام‌های مسئول از طریق اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی در داخل و پیگیری این اعمال جنایتکارانه در سطح بین الملل همچون پارلمان‌های غربی و سازمان های بین الملللی مبارزه با تسلیحات شیمیایی قابل توجه و ضروری است.
رژیم عامدانه برای تامین امنیت دانش آموزان هیچ اقدامی نکرده و هیچ قصدی برای جلوگیری از وقوع مجدد حملات شیمیایی علیه مدارس ندارد.
عناصری از جنایت علیه بشریت در رفتار و قصد پنهان حکومت در تسهیل وقوع مجدد این جنایات قابل ردگیری است. در این زمینه نیز جبهه هفت آبان همه تلاش خود را برای پیگیری سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی به کار خواهد گرفت. نگهبانی و خوشبختی فرزندان ایران، دختر و پسر خط قرمز همه مردم ایران است. برای پاسداشت از فرزندان ایران از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
همبستگی برای آزادی ایران – جبهه هفت آبان
14 اسفند 1401

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲