فراخوان جبهه هفت آبان برای شرکت در تظاهرات سالگرد مهسا

۲۳ شهریور ۱۴۰۲

در سالگرد قتل مهسا، مردم ایران در درون و برون مرز با حفظ همبستگی خود و حضور در تظاهرات نشان می‌دهند که انقلاب ملت ایران تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک سامان ملی و دموکراتیک در ایران زنده است. جبهه هفت آبان، به سهم خود، در همکاری با انجمن‌های شهری و کشوری برون کشور، در برگزاری این تظاهرات‌ها شرکت فعال داشته است. جبهه هفت آبان همه ایرانیان را فرامی‌خواند که در یکی از تظاهراتی که در سالگرد مهسا در شهر یا کشورشان برگزار می‌شود شرکت کنند.

زنده باد همبستگی ملی برای آزادی ایران 

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲