فراخوان جبهه هفت آبان برای شرکت در تظاهرات سالگرد مهسا

۲۳ شهریور ۱۴۰۲

در سالگرد قتل مهسا، مردم ایران در درون و برون مرز با حفظ همبستگی خود و حضور در تظاهرات نشان می‌دهند که انقلاب ملت ایران تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک سامان ملی و دموکراتیک در ایران زنده است. جبهه هفت آبان، به سهم خود، در همکاری با انجمن‌های شهری و کشوری برون کشور، در برگزاری این تظاهرات‌ها شرکت فعال داشته است. جبهه هفت آبان همه ایرانیان را فرامی‌خواند که در یکی از تظاهراتی که در سالگرد مهسا در شهر یا کشورشان برگزار می‌شود شرکت کنند.

زنده باد همبستگی ملی برای آزادی ایران 

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲