فضای نقد، گفتگو و تفاهم بجای تخریب

۲۵ اسفند ۱۴۰۱

فضای نقد، گفتگو و تفاهم بجای تخریب

جبهه هفت آبان از ابتدای شکل‌گیری بر لزوم همبستگی و هماهنگی میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، حول اصول اعلام شده در بیانیه بنیادین خود، اصرار ورزیده و در هر فرصت ممکن با هدف رساندن صدای ملت ایران به جامعه‌ی بین المللی تلاش‌هایی را انجام داده است. متکی بر این باور، جبهه هفت آبان از هر نقد و بحثی در مسیر درک متقابل، جلوگیری از انحصار طلبی و حذف دیگران، تصحیح مواضع و تقویت نیرو‌های اپوزیسیون استقبال می‌کند و آن را ضروری و سازنده می‌داند. با این حال، حملات سازماندهی شده و شخصی به چهره های مخالف به بهانه‌های واهی و شخصی را زمینه ساز بی‌اعتباری کل تلاش های اپوزیسیون و در راستای ماندگاری جمهوری اسلامی می‌داند و با آن مرزهای جدی و غیر قابل اغماضی دارد.
ما از همه فعالان سیاسی از هر باور و گرایشی، از جمله همه اعضا و هواداران خود، می‌خواهیم به این اصول پایبند باشند تاهرچه زودتر شاهد آزادی ایران باشیم.
هیئت اجرایی جبهه هفت آبان
پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲