چهار محور اصلی همبستگی برای آزادی ایران

۱ دی ۱۴۰۱

چهار محور اصلی همبستگی برای آزادی ایران

معرفی چهار محور اصلی همبستگی برای آزادی ایران ـ جبهه هفت آبان

1-سرنگونی جمهوری اسلامی

2-برقراری یک دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر

3-تعیین شکل نظام دموکراتیک آینده توسط مردم

4-یکپارچگی ایران

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲