چهار محور اصلی همبستگی برای آزادی ایران

۱ دی ۱۴۰۱

چهار محور اصلی همبستگی برای آزادی ایران

معرفی چهار محور اصلی همبستگی برای آزادی ایران ـ جبهه هفت آبان

1-سرنگونی جمهوری اسلامی

2-برقراری یک دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر

3-تعیین شکل نظام دموکراتیک آینده توسط مردم

4-یکپارچگی ایران

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲