سخنرانی دکتر سعید بشیرتاش در تظاهرات چهارمین سالگرد آبان ۹۸ در پاریس

۲۹ آبان ۱۴۰۲
دکتر سعید بشیرتاش در تظاهرات چهارمین سالگرد آبان ۹۸ در پاریس: رفتن جمهوری اسلامی تنها رفتن یک نظام سیاسی نخواهد بود، بلکه یک انقلاب تمدنی و رستاخیز ملی نیز خواهد بود که در پی آن ایران دوباره بزرگی از سر خواهد گرفت.

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲