سخنرانی دکتر سعید بشیرتاش در تظاهرات چهارمین سالگرد آبان ۹۸ در پاریس

۲۹ آبان ۱۴۰۲
دکتر سعید بشیرتاش در تظاهرات چهارمین سالگرد آبان ۹۸ در پاریس: رفتن جمهوری اسلامی تنها رفتن یک نظام سیاسی نخواهد بود، بلکه یک انقلاب تمدنی و رستاخیز ملی نیز خواهد بود که در پی آن ایران دوباره بزرگی از سر خواهد گرفت.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲