تصویب اساسنامه جدید جبهه هفت آبان توسط مجمع عمومی

۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

در نشست دهم اردیبهشت۱۴۰۲، مجمع عمومی جبهه۷ آبان اساس‌نامه جدید خود را به اتفاق آراء به تصویب رساند؛ امری که یکپارچگی بی‌نظیر حاضران در مجمع را به نمایش گذارد.

با تصویب اساس‌نامه جدید، شرایط برای شرکت هرچه بیشتر اعضا در اداره جبهه و در راستای مبارزه برای آزادی ایران فراهم شده است.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲