تصویب اساسنامه جدید جبهه هفت آبان توسط مجمع عمومی

۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

در نشست دهم اردیبهشت۱۴۰۲، مجمع عمومی جبهه۷ آبان اساس‌نامه جدید خود را به اتفاق آراء به تصویب رساند؛ امری که یکپارچگی بی‌نظیر حاضران در مجمع را به نمایش گذارد.

با تصویب اساس‌نامه جدید، شرایط برای شرکت هرچه بیشتر اعضا در اداره جبهه و در راستای مبارزه برای آزادی ایران فراهم شده است.

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲