قدردانی جبهه هفت آبان از اقدامات کمیته ایران آزاد (هلند)

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

قدردانی جبهه هفت آبان از اقدامات کمیته ایران آزاد (هلند)

در پی فعالیت‌های کمیته هلندی ایران آزاد در پشتیبانی از انقلاب ملی ایران، جمهوری اسلامی آقای یوری رزنتال، رییس این کمیته، را در فهرست تروریستی خود قرار داد.

جبهه ۷ آبان، ضمن محکوم‌کردن این اقدام، از اقدامات آقای رزنتال و کمیته ایران آزاد در پشتیبانی از مردم ایران قدردانی می‌کند.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲