تحریم فراگیر سیرک انتخابات

۱۱ اسفند ۱۴۰۲

امروز ملت بزرگ ایران با تحریم فراگیر #سیرک_انتخابات مجلس اسلامی و مجلس خبرگان آخوندی به رژیم جمهوری اسلامی یک «نه» بزرگ گفت و همه گزارش‌ها نشانگر مشارکت ناچیز مردم در تهران و بسیاری از دیگر شهرها است.
ملت ایران با این تحریم فراگیر ملی انگشت تاکید بر خواسته قهرمانان انقلاب ملی سال گذشته نهاد و نشان داد که تنها راه رسیدن به حقوق و خواسته‌های ابتدایی خویش را در سرنگونی جمهوری اسلامی می‌بیند.
اکنون بر ما است که از این اقدام فراگیر ملی دستاوردی به سود جنبش آزادی‌خواهی ایرانیان بسازیم و پیام آن را به افکار عمومی جهانیان برسانیم و با تکیه بر پیروزی امروز به آنان بفهمانیم جمهوری اسلامی فاقد پایگاه اجتماعی در میان ملت ایران است و درنتیجه نمی‌توان برای آن آینده‌ای درازمدت متصور شد.
جبهه هفت آبان تحریم فراگیر سیرک انتخابات جمهوری اسلامی را به ملت بزرگ ایران شادباش می‌گوید.

جبهه هفت آبان
۱۱ اسفند ۲۵۸۲ خورشیدی

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲