نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان

۱۲ بهمن ۱۴۰۲

نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان به زبان انگلیسی منتشر شد.

گزارش‌های حقوق بشری جبهه هفت آبان برای تعدادی از نهادها، سیاستمداران و رسانه‌های غربی فرستاده خواهد شد.

IRAN HR report – 7 Aban Front- Feb 1 2024

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲