بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل

۲۷ فروردین ۱۴۰۳

بزرگترین جنگ میهنی ملت ایران نبرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.

ھم‌میهنان،
در بامداد روز ٢۶ فروردین، جمهوری اسلامی با حمله موشکی-پهپادی به اسرائیل، ضمن نمایش ناتوانی حقارت‌آمیز نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به جنگ‌افروزی پرداخت.
حمله ھوایی به اسرائیل در ادامه ۴۵ سال سیاست‌ها و اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی جمهوری اسلامی برای نابودی کشور اسرائیل است. سیاستی که نتیجه‌ای جز فلاکت برای مردم ایران در برنداشته است. پس از پایان جنگ با عراق، جمهوری اسلامی کشورمان را، از طریق نیروھای نیابتی‌اش، درگیر جنگی غیرمستقیم و پایان‌ناپذیر با برخی از کشورھای منطقه، به ویژه اسرائیل، کرده است؛ اما حکومت، با حمله اخیر، جنگ ۴۵ ساله‌اش برای نابودی اسرائیل را به درون مرزھای ایران کشاند. این اقدام جنگ‌افروزانه جمهوری اسلامی یک جنایت بزرگ علیه ملت ایران است.

ھم‌میهنان،
جبهه ھفت آبان پیشتر نسبت به شروع جنگ، آن ھم بر سر موضوعی که ھیچ ربطی به ایران ندارد، یعنی غزه، به شخص علی خامنه‌ای ھشدار داده بود. با حمله ھوایی به اسرائیل ، بدون ھیچ تردید، مسئولیت شروع یک جنگ احتمالی بر عهده جمهوری اسلامی خواھد بود. جنگ رژیم اسلامی با اسرائیل به ھیچ‌وجه جنگ ملت ایران نیست. ملت ایران این مسئله را بارھا در یکی دو دھه گذشته با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران به گوش جهانیان رسانده است. در ارتباط با حمله اخیر به اسرائیل نیز مردم ایران در شبکه‌ھای اجتماعی انزجار خود را از این اقدام جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی به صورت گسترده‌ای اعلام کرده و به صورت مشخص بر دوستی میان دو ملت بزرگ و باستانی ایران و اسرائیل تاکید کردند.

با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی، سیاسی و نظامی، بازنده قطعی یک جنگ احتمالی علیه اسرائیل رژیم جمهوری اسلامی خواھد بود. اما ملت ایران نباید بگذارد باخت جمهوری اسلامی به باخت ایران منجر شود. ملت ایران با برچیدن بساط جمهوری اسلامی و آزادی خود از اسارت این نظام اھریمنی می‌تواند صلح، امنیت و توسعه را به ایران و منطقه بازگرداند.
بزرگترین جنگ میهنی ملت ایران نبرد برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.

دوشنبه ٢٧ فروردین ٢۵٨٣،
جبهه ھفت آبان

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲