شادباش زادروز مجیدرضا رهنورد و روز ملی پرچم شیر و خورشید

۲۶ خرداد ۱۴۰۲
هم‌میهنان!
جبهه هفت آبان در بیانیه ۱۷ اردیبهشت خود، زادروز مجیدرضا رهنورد را به عنوان روز ملی پرچم شیر و خورشید نامگذاری کرد. توجه شما هم‌میهنان به این پیشنهاد نشان از اراده‌ای همگانی برای پاسداشت قهرمانان و نمادهای ملی دارد.
جبهه۷آبان این روز فرخنده را به همه ایرانیان شادباش می‌گوید.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲