یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی

۳۰ آذر ۱۴۰۲

از دل این شب تیره، زایچه‌ی نور، و از زهدان یلدا، خورشید امید برمی‌دمد، تا جهان همچنان چشم به راه پایان شب و زایش خورشید بر گُرده شیر بماند، به فرخندگی یلدا و خجستگی آغازی نو.

 

فهرست مطالب

نامه مشترک سه تشکل سکولار دموکرات به جبهه هفت آبان در حمایت از «همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
همبستگی در روز ملی شیروخورشید...
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
گامی به پیش در تحریم سپاه...
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
بیانیه جبهه ھفت آبان در ارتباط با حمله موشکی-پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل...
۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲