فراخوان جبهه هفت آبان برای شرکت در تظاهرات ۲۰ فوریه در بروکسل

۱ اسفند ۱۴۰۱

فراخوان جبهه هفت آبان برای شرکت در تظاهرات ۲۰ فوریه در بروکسل

شروع برنامه ساعت ۱۱ روبروی Gare du Nord خواهد بود.

سپس به سوی ساختمان شورای اروپا حرکت خواهیم کرد.

سخنرانی‌ها، ساعت ۱۲:۴۵ در خیابان rue de la loi،تقاطع میدان Robert Schuman

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲