پیام شادباش جبهه هفت آبان به مناسبت روز جهانی کارگر

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

جبهه ۷ آبان روز جهانی کارگر را به همه كارگران ایران شادباش می‌گويد.

در شرایط دشوار کنونی، اعتصابات سراسری کارگران یکی از شرط‌های اصلی برای آزادسازی ملت ایران از اسارت رژیم ضدکارگر و ایران‌ستیز جمهوری اسلامی است.
اعتصابات سراسری کارگران سرانجام زمینه‌ساز پیروزی ملت ایران خواهدشد.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲