سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل ، گامی درست در راه دوستی دو ملت

۲۷ فروردین ۱۴۰۲

سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل ، گامی درست در راه دوستی دو ملت

سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل با پیام صلح و دوستی از جانب ملت ایران گامی است درست در راستای صلح جهانی و مقابله با یهودستیزی رژیم اسلامی و هم‌پیمانان ایدئولوژیک آن.
جبهه ۷ آبان، ضمن استقبال از این اقدام شاهزاده، خواهان روابط صمیمانه میان دو ملت بزرگ ایران و اسراییل است.

فهرست مطالب

تحریم فراگیر سیرک انتخابات...
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
نخستین گزارش حقوق بشری جبهه هفت آبان...
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
یلدا، شب زایش خورشید و نمادی برای باززایی پیوسته فرهنگ ایرانی...
۳۰ آذر ۱۴۰۲
محکومیت نوری محکومیت کلیت جمهوری اسلامی است!...
۲۹ آذر ۱۴۰۲
تبیین سندهای یگانگی ملی و دوران گذار جبهه هفت آبان...
۱۸ آذر ۱۴۰۲